Sarjakuva on käytännössä viestintää ja tarinankerrontaa kuvien avulla. Sarjakuva välittää viestin juuri kuvan avulla. Sarjakuva ei ole käytännössä maalaustaidetta, kaunokirjallisuutta tai graafistasuunnittelua, vaan se on kaikkien näiden yhdistelmää eli tarinankerronnan taidetta.

Länsimaisessa sarjakuvan perinteessä kuvia luetaan vasemmalta oikealle, mikä on syytä aina ottaa huomioon kuvien suunnittelussa. Esimerkiksi jos hahmo liikkuu vasemmalta oikealle, lukija katsoo hänen kulkevan johonkin, kun taas oikealta vasemmalle liikkuminen katsotaan palaamiseksi jostakin. Japanilaisessa sarjakuvassa taas kulkusuunnat ovat päinvastaisia ja lukutapa on oikealta vasemmalle.

Värin suunnittelu

Värikuvilla sarjakuvataiteilijan on mahdollista saada keinoja tunnelman, ajankohdan ja tapahtumapaikan luomiseen hieman helpommin kuin mustavalkoisessa piirroksessa. Värikuvissa mahdollistavat värikontrastin käytön, kun taas mustavalkoisessa sarjakuvassa kontrastia säädellään muuntamalla valkoisen ja mustan välistä suhdetta. Kontrastin opettelu kannattaa aloittaa mustalla ja valkoisella, sillä se on helpompi opetella niin kuin väreillä. Toisaalta väreillä taiteilija voi oppia suurempaa ilmaisukykyä. Värejä käytettäessä on mahdollista luoda sarjakuvaan myös kylmän- ja lämpimän sävyjä.

Kuvan esittelystä

Kuvan voi esittää sarjakuvassa kahdella tavalla. Perinteisesti se rajataan laatikkoon, minkä lisäksi esitystapa voi olla täysin ilman kehyksinä toimivia rajoja. Laatikoitujen kuvien käytössä taittopohjan suunnittelun saa helposti näkyviin. Ruudukko antaa usein vaikutelman jatkuvuudesta, mikä on sarjakuvataiteessa tärkeää.

Toinen tärkeä asia sarjakuvaa suunniteltaessa on kuvakoot, joiden avulla voidaan luoda tarinallisia elementtejä. Yleiskuvalla voidaan kertoa tilanteen tai jonkin tapahtuman luonne, jolloin sillä voidaan etabloida katsoja tilanteeseen tai sarjakuvan maailmaan yleisesti. Lähikuva sitä vastoin kertoo tarkentaen tilanteesta tai antaa siihen näkökulman. Se antaa yksityiskohtia, joita yleiskuvassa ei ole mahdollista nähdä. Lähikuvassa voidaan kertoa esimerkiksi kuinka jotain asiaa, ajatusta tai aietta piilotellaan muilta. Lähi- ja kokokuvien yhdistelmillä on mahdollista myös rytmittää sarjakuvaa, jolloin sen lukeminen muuttuu entistä helpommaksi ja mieluisammaksi. Kuvan rajaaminen on toinen tehokeino, jota on mahdollista käyttää. Eräänlainen klassikko on avaimenreiän muotoinen ruutu, joka tuo viestin salatusta katseesta. Jos hahmoon taas halutaan liikettä, voidaan hahmo piirtää siten, että se ylittää kuvia tai kuvata hahmo tavallista suttuisemmin tai epäselvästi.