Mallinnus on sarjakuvan suunnittelussa kaiken a ja o. Sarjakuvan varsinainen suunnittelu kannattaa aina aloittaa mallintamisesta. Se auttaa eri keinojen kokeilemisessa ja harjoittelussa. Mallinnuksen avulla piirtäjä voi myös säästää huomattavasti aikaa, mikä tekeekin siitä kaikkein merkittävimmän suunnittelukeinon.

Vääristely keinona

Erityisesti pilakuvissa, joissa Suomella on pitkät perinteet, käytetään hyödyksi usein vääristelyä ja liioittelua. Karikatyyrisellä esittämisellä saadaan hahmoihin ja tilanteisiin myös luonnetta, joka tekee niistä myös mielenkiintoisempia. Vääristäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että jotain hahmon piirrettä kasvatetaan suhteettoman paljon, kuten vaikkapa jonkin ruuminosan kokoa tai vastaavasti pienennetään jotain hahmon ominaispiirrettä.

Puheen ilmaiseminen

Sarjakuvassa tapahtumia voi kuvata käytännössä kahdella tavalla, joko toiminnalla tai puheella. Taidokkaissa sarjakuvissa käytetään usein toiminnan ja puheenyhdistelmää. Pelkän toiminnan seuraaminen voisi olla hieman vaikeaa, kun taas pelkän puheen istuttaminen sarjakuvaan, voisi tehdä siitä tylsän. Perinteisesti puhetta ilmaistaan käyttämällä puhekuplia, jotka on suunnattu puhujaa kohti. Puhekuplia piirettäessä on hyvä muistaa, että jokainen lukija lukee ne omalla tavallaan, eikä mitään oikeaa tapaa niiden tulkintaan ole.

Monet lukijat kuitenkin saattavat lukea kuvaa ja tekstiä vuorotellen. Puhekuplien muodolla on mahdollista tuoda lisäelementtiä omaan ilmaisuun. Puhekuplan terävä reuna kuvaa kovaa ääntä, kun taas aaltoileva tai katkonainen viiva kielii pelosta ja epävarmuuden tunteista. Aloittelevien piirtäjien on hyvä muistaa, että puhekuplille kannattaa antaa tarpeeksi tilaa, jotta tekstin saa mahtumaan puhekupliin. Usein voi olla järkevää, ettei puhekuplat peitä yli 30 prosenttia kuvien kokonaispinta-alasta. Puheen muodolla on mahdollista myös ilmaista puheen erilaisia sävyjä, joilla hahmojen puheeseen ja puhetapaan saadaan uusia ulottuvuuksia. Näin hahmoon saadaan luotua lisää persoonaa.

Vauhtiviivat oivallisena efektinä

Vauhtiviikoja käytetään sarjakuvissa runsaasti efektinä, jonka teho perustuu siihen, että silmän jälkikuva antaa vaikutelman liikkeestä. Niiden avulla voidaan esittää, että ruudun objektissa on liikettä. Tämän lisäksi vauhtiviivojen avulla voidaan tuoda lukija lähemmäksi tarinan tapahtumia, siten että viivat vedetään ruudun reunoista kohti kuvassa olevaa pakopistettä. Tämä perustuu siihen, että kun liike on tarpeeksi kovaa, alkaa myös ihmisen näkökenttä muistuttaa tunnelia. Vauhtiviivoja käyttäen lukijan voi joko vetää lähemmäksi tarinaa tai etäännyttää tarinasta. Näitä keinoja käytetään erityisesti toimintasarjakuvissa.